Kategóriák

A kategória

1.bányászat fizikai munkakörei

2. kohászat fizikai munkakörei

3.1 rákkeltőkkel exponáltak, 3.2 sugárzó anyagokkal, 3.3 ismeretlen mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan anyaggal dolgozók, 3.4állatkisérletes munkakörben dolgozók, 3.5 korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, 3.6munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, 3.7 vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.

B Kategória

Alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a B osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.

1. Építőipar

2. Élelmiszer, italok gyártása

3. Dohánytermékek gyártása

4. Textíliák gyártása

5. Ruházati termékek gyártása, szőrmekészítés és festés

6. Bőrkészítmények gyártása

7. Fafeldolgozás

8. Kőolaj-feldolgozás

9. Vegyipari alapanyagok és termékek gyártása

10. Gumi és műanyag termékek gyártása

11. Nem fém ásványi termékek gyártása

12. Nyersanyag visszanyerése hulladékból

13. Szárazföldi és csővezetékes táplálás

14. Vízi szállítás

15. Légi szállítás

16. Bútorgyártás

17. Egészségügyi és szociális ellátás

18. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás

19. Állategészségügyi tevékenység

20. Nyomdaipari termékek gyártása

C kategória

Ebbe a kategóriába sorolandó az A kategóriába nem tartozó ág, ágazat, szakágazat ipari,szolgáltató kutató számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói akik a C osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.

D kategória

Kutatás-szervezési, kulturális, oktatási, egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az A,B,C osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozók.